PV-Klubben

Norsk Volvo PV klubb ble stiftet i 1980. Vi ønsker å være en klubb for deg som liker og tar vare på PV og Duett produsert mellom 1944 og 1969, uansett tilstand og grad av ombygning. Som medlem i klubben kan du treffe likesinnede. Vi byr på et sosialt miljø, med hyggelige og nostalgiske kjøreturer.

Det arrangeres et årlig landstreff med konkurranser, rebusløp og utstilling. Det arrangeres også kjøreturer og litt lengre reiser i fellesskap.

Mye av den daglige aktiviteten arrangeres av klubbens lokalforeninger. Noen har faste møtepunkter, andre opererer mer spontant. Som medlem av klubben kan du bidra og påvirke til aktiviteten.
Dersom det ikke finnes en lokalavdeling der du bor, kan du selv bidra til å opprette en slik. Formelle krav finnes i klubbens vedtekter. Du kan også ta en prat med klubbformann Kim M Berthelsen på telefon 404 62 619 eller kontakte han på e-post: formann@norskvolvopvklubb.no.

 

Medlemskap koster kr 350,- pr år, samt et innmeldingstillegg første år på kr 100,-

 

Familiemedlemskap kr 50,- årlig per familiemedlem (barn og ektefelle/samboer)